Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Výměna podlahových krytin v dětských šatnách v budově A v MŠ Kundratická 4623, která je součástí Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace“.
Odesílatel Irena Kopecká
Organizace odesílatele Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace [IČO: 72744260]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2016 10:52:00
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
oslovujeme Vás s výzvou podání nabídky k realizaci zakázky malého rozsahu.


Přílohy
- Kryci list.docx (25.99 KB)
- Smlouva o dílo - příloha č. 3.doc (124.00 KB)
- Výkaz výměr příloha č.2.xlsx (11.17 KB)
- Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů - příloha č. 1.doc (114.50 KB)
- Výzva k podání nabídky - Pokládka podlah v MŠ Kundratická.doc (123.00 KB)