Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Odesílatel Petr Maxa
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. [IČO: 64053466]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2020 09:10:39
Předmět Výzva k podání nabídky na POV pojištění vozidel DPCHJ a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.