Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka vybavení IT, robotiky a herních prvků pro technický klub SVČ Domeček
Odesílatel Radoslav Malarik
Organizace odesílatele Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace [IČO: 71294147]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2020 09:54:00
Předmět Vysvětlující informace č. 1

Zadavatele upozorňuje všechny potenciální uchazeče, že v současné době zpracovává podklady k dodatečnému dotazu uchazeče, který byl zaslán v minulém týdnu. V termínu 10.-11.8.2020 bude zveřejněna vysvětlující informace č. 2, se kterou bude souviset i prodloužení lhůty pro podání nabídek a informace bude řešit rozdělení části B VZ na dvě samostatné části se samostatnými smlouvami a položkovými rozpočty. Celkem bude mít VZ tedy části A, B, C. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu VZ, která bude rozdělena na tři části, bude lhůta pro podání nabídek stejná pro všechny části VZ. Pokud už některý z uchazečů podal nabídku pouze na část A, tak v této části nedojde k žádné změně, pouze bude posunuta lhůta pro podání nabídek.