Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2.
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2020 09:40:03
Číslo jednací ve SpSl MMCH/103453/2020
ID ve SpSl MMCHZ200006920
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr je položka č. 35 - VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM, Dlažba betonová zatravňovací přírodní, tl. 80 mm, lože tl. 40 mm, výplň hrubým kamenivem – potřebovali bychom upřesnit typ zatravňovací tvárnice, nikde jsme tento údaj nenašli. Má se jednat o klasickou zatravňovací tvárnici o rozměru 60x40x8 cm.

předmětem dodávky a realizace bude distanční dlažba například:
- CS BETON - ERBO
- BEST - KROSO

1) V situaci a výkresu vzorové řezy jde vidět, že zde mají být palisády š. 200 mm – ve výkazu výměr jsme tyhle palisády nenašli. Jsou palisády předmětem zakázky?
2) V místě přejezdného práhu má být dle PD kamenná dlažba. Tuto kamennou dlažbu jsme nenašli ve výkazu výměr. V případě, že je předmětem dodávky je potřeba upřesnit např. i velikost dlažebních kostek.
3) Je vsakovací rýha předmětem zakázky? Ve výkazu výměr jsme položku za vsakovací rýhu také nenašli.

Všechny tyto práce jsou součástí "úseku 1" , který není předmětem této zakázky.