Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova, Chomutov - 3.etapa
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2020 08:01:15
Číslo jednací ve SpSl MMCH/63125/2020
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Jan Kuna - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - T. ze Štítného III.docx.pdf (1.10 MB)