Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava podlahy tělocvičny ZŠ ul. Školní 1480/61, 430 01 Chomutov
Odesílatel Ivana Nováková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2020 15:03:11
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
v příloze vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou opravu.
S pozdravem

Ivana Nováková
technik OMM


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1,006.35 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby