Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení IS automatizované správy dopravních přestupků
Odesílatel Lukáš Pöselt
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2019 11:06:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

chybou zadavatele nebyla zveřejněna Příloha č.1 - Návrh smlouvy, která je současní zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena.

S pozdravem

Ing. Lukáš Pöselt


Přílohy
- Vysvětlující informace k dotazu ze dne 13.11.2019.pdf (130.26 KB)