Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kamerový systém - Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 11:41:57
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze zprávy posíláme výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. ostatní přílohy si můžete stáhnout na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/.

S pozdravem

Kukiová Marcela, OVV-ÚVZ


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky.pdf (3.41 MB)
- Výzva a zadávací podmínky.pdf (3.41 MB)