Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sadové úpravy - Rekonstrukce ulice Bezručova v úseku Zborovská - Bachmačská, Chomutov.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2019 14:12:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
příloze zprávy posíláme výzvu k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Ostatní přílohy najdete na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/.

S pozdravem

Kukiová Marcela OVV - ÚVZ


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky.pdf (3.16 MB)