Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci "Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2019 09:09:14
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou službu

S pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI -SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - TDI.pdf (1.26 MB)