Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna podlahové krytiny v budovách MMCH
Odesílatel Miroslava Tonová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 16:54:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Výměna podlahové krytiny v budovách MMCH


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky.pdf (237.76 KB)
- VZMR - Krycí list nabídky.docx (15.75 KB)
- _Prohlaseni o splneni základních způsobilosti.doc (41.50 KB)
- Smlouva o dílo - dodávka a pokládka koberce.doc (105.00 KB)
- Výkaz výměr_koberce_.xlsx (13.60 KB)
- půdorys.pdf (2.11 MB)