Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro ženy – rekonstrukce
Odesílatel Kateřina Vránová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2019 15:15:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět UPOZORNĚNÍ - Změna zadávací dokumentace

Vážení, upozorňujeme na změnu - úpravu části zadávací dokumentace a to stavební části:
- VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA: v PD uveden koeficient Uw-0,92 W/m2K, zasklení izolační dvojsklo - dvojsklo je uvedeno chybně!
- Nové řešení - použít TROJSKLO (Uw 0,92).

Dále UPOZORŇUJI, ŽE DNE 22. 2. 19, DEN PO VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY V SYSTÉMU EZAK DOŠLO K VÝMĚNĚ VV - PŘÍLOHA Č.4 (BYLO DOPLNĚNO CHYBĚJÍCÍ VYTÁPĚNÍ!).

Děkuji předem za pochopení, s pozdravem K. Vránová


Přílohy
- Úprava označení oken - nově TROJSKLO.pdf (493.12 KB)