Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 13:18:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 13

Vážení dodavatelé, v příloze zveřejňujeme vysvětlující informaci č. 13, jejíž přílohou je zrevidovaný výkaz výměr VV 190128 PLATNÝ od 29.1.2019.

S pozdravem

Kukiová M., OVV MMCH-ÚVZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 13.pdf (169.59 KB)
- VV 190128_komplexní kontrola_ PLATNÝ od 29.1.2019.xlsx (458.45 KB)