Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 08:48:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 12

Vážení uchazeči,
přílohou zprávy zveřejňujeme vysvětlující informaci č. 12, která se týká nepřesností v současně platném výkazu výměr VV_190121 a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Kukiová M, OVV MMCH-ÚVZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č.12.pdf (302.63 KB)
- Vysvětlující informace č.12.pdf (302.63 KB)