Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2019 11:23:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 10

Vážení uchazeči,
zveřejňujeme Vysvětlující informaci č. 10, která se týká úpravy výkazu výměr ve smyslu nastavení sčítacích vzorců. Výkaz výměr VV_190121 PLATNÝ od 21.1.2019 přikládáme a současně upozorňujeme na prodloužení lhůty pro podání nabídek do 30.1.2019.

S pozdravem

Kukiová M., OVV MMCH-ÚVZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 10.pdf (163.57 KB)
- P3_VV 190121_PLATNÝ od 21.1.2019.xlsx (460.66 KB)