Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2019 09:20:31
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 6

Vážení uchazeči,
zveřejňujeme vysvětlující informaci č. 6, jejíž přílohou je výkaz výměr v jehož posledním listu byly ošetřeny položky, na které jste se dotazovali v dodatečných informacích.
Současně upozorňuji na prodloužení lhůty pro podání nabídky do 28.1.2019.

S pozdravem


Kukiová M., OVV MMCH-ÚVZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 6.pdf (35.45 KB)
- VV 190111_Příloha VI č. 6_PLATNÝ.xlsx (456.94 KB)
- VV 190111_Příloha VI č. 6_PLATNÝ.xlsx (456.94 KB)