Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2019 09:22:36
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 5

Vážení uchazeči,
v příloze zprávy posíláme Vysvětlující informaci č. 5.

S pozdravem


Kukiová M., OVV MMCH-ÚVZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 5.pdf (234.01 KB)
- Vysvětlující informace č. 5.pdf (234.01 KB)