Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 15:00:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Vysvětlující informace č. 3

V příloze zprávy přikládáme vysvětlující informaci k zaslaným dotazům.

S pozdravem

Kukiová M., OVV MMCH-úsek VZ


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 3.pdf (279.35 KB)
- Vysvětlující informace č. 3.pdf (279.35 KB)