Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2018 12:46:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
v příloze zprávy posíláme výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Ostatní přílohy najdete na webovém odkazu:
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_902.html

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OVV MMCH - úsek VZ


Přílohy
- I_Výzva k podání nabídek.pdf (976.83 KB)