Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Válcová zkušebna brzd
Odesílatel Petr Maxa
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. [IČO: 64053466]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2018 13:38:20
Předmět Výzva

Vážení,

oslovujeme Vás tímto Výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Detaily jsou uvedeny v přiložené výzvě a dále pak na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaše nabídky, zadavatel


Přílohy
- Výzva včetně příloh.zip (349.41 KB)