Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ekonomické služby na období let 2018-2019
Odesílatel Jan Mareš
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2018 14:10:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
zadavatel v souladu se zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), Metodickým pokynem Rady statutárního města Chomutova č. 011/03-17 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu VYZÝVÁ k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Ekonomické služby na období let 2018-2019“. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/vz00000887

S pozdravem
Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky


Přílohy
- Audit školy 2018-19_Výzva a zadávací podmíbky - podepsaná.pdf (2.20 MB)
- Příloha 2 Přehled příspěvkových organizací.xlsx (14.20 KB)
- Příloha 3 Rozpis nabídkové ceny.xlsx (12.22 KB)
- Příloha 4_Prohlaseni o splneni základní způsobilosti.doc (41.50 KB)
- Příloha 5 Příkazní smlouva.doc (105.00 KB)
- Příloha č. 1 Krycí list.docx (87.85 KB)