Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku do Střediska volného času – „Domečku“ a Základní umělecké školy TGM v Chomutově
Odesílatel Vladimír Skála
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2018 08:44:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci je uvedeno:

Profesní způsobilost

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. oprávnění k podnikání s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Nově se tento odstavec nahrazuje tímto:
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. oprávnění k podnikání s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby“.