Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev. č. M - 14.
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2018 15:06:13
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky na výše jmenovanou veřejnou zakázku. Přikládáme text výzvy k podání nabídky a další přílohy najdete na webovém odkazu:
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_885.html .

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OVV-ÚVZ


Přílohy
- I_Výzva k podání nabídek.pdf (958.33 KB)