Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební práce pro válcovou zkušebnu brzd
Odesílatel Petr Maxa
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. [IČO: 64053466]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2018 13:31:08
Předmět Výzva

Vážení,

oslovujeme Vás tímto Výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Detaily jsou uvedeny v přiložené výzvě a dále pak na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaše nabídky, zadavatel


Přílohy
- Zadávací dokumentace včetně příloh.zip (286.33 KB)