Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kurz německého jazyka pro Magistrát města Chomutova
Odesílatel Tereza Rödlingová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2018 19:06:40
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce "Kurz německého jazyka pro Magistrát města Chomutova"

Dobrý den,
nabízíme Vám možnost přihlásit se do výběrového řízení Kurz německého jazyka pro Magistrát města Chomutova.
Zakázka je rozdělena na části.
Termín podání nabídek je do 5. 11. 2018 do 9:00.
Více naleznete v zadávací dokumentaci a přílohách.
S pozdravem,
Ing. Tereza Rödlingová
Odbor rozvoje a investic
Úsek dotací a strategického plánování
náměstí 1. máje 1, č. dveří 31
t.rodlingova@chomutov-mesto.cz
Tel.: 474 637 490
Mobil: 606 071 491


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky-Kurz německého jazyka pro MMCH.pdf (2.09 MB)
- příloha č. 1 - krycí list.docx (69.04 KB)
- příloha č. 2 - ČP základní způsobilost.docx (64.79 KB)
- příloha č. 3 - návrh smlouvy.docx (88.68 KB)