Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem vozidla pro svoz odpadu
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2018 08:18:46
Předmět Výzva na VZMR

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídek na VZMR na služby Pronájem vozidla pro svoz odpadu č.VZ 021/2018/MK.

Za Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Kalný Milan
technik MK


Přílohy
- výzva k PN pronájem SV.pdf (271.47 KB)
- 021 Návrh smlouvy pronájem SV.doc (59.50 KB)