Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vozidlo s ramenovým nosičem
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2018 14:03:10
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na VZMR č. 020/2018/MK Vozidlo s ramenovým nosičem.

Za Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Kalný Milan
technik MK


Přílohy
- Výzva k PN Ramenový nosič.pdf (116.43 KB)
- ZD vozidlo ramenový nosič signed.pdf (520.10 KB)
- Krycí list nabídky.docx (179.42 KB)
- 020 smlouva ramenový nosič.doc (67.00 KB)