Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení <skrytý název>
Odesílatel Jana Kotenová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2018 12:39:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený uchazeči,
v příloze zprávy Vám posíláme výzvu k podání nabídky. Ostatní přílohy najdete na webovém odkazu https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_844.html.

S pozdravem Jana Kotenová, ORI


Přílohy
- výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky - květinové hodiny.pdf (1.41 MB)