Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova - 1.etapa
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2018 07:27:57
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Jan Kuna - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - T.ze Štítného komunikace.pdf (1.20 MB)