Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2018 10:34:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Přílohou posíláme zadávací podmínky. Další dokumenty jsou umístěny na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_808.html

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková, OVV, úsek VZ


Přílohy
- ZD_Aktivní prvky ZUŠ a Domeček.pdf (6.34 MB)