Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vozidlo pro zásobování
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2018 09:58:59
Předmět Výzva

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Vozidla pro zásobování č.VZ 019/2018/MK.

s přáním hezkého dne

Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Kalný Milan
odborný technik


Přílohy
- Výzva k PN Vozidlo pro zásobování.pdf (106.90 KB)
- ZD Vozidlo pro zásobování.pdf (321.98 KB)
- 019 Návrh smlouvy Vozidlo pro zásobování.doc (66.50 KB)
- Krycí list nabídky.docx (105.56 KB)