Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění služeb autorského dozoru pro investiční akci Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb
Odesílatel Jaroslava Balogová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2018 09:59:48
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky sděluje doplňující informace k zadávacím podmínkám č. 1.


Přílohy
- Vysvětlující informace č. 1.pdf (811.21 KB)
- P3_PRIKAZNI SMLOUVA - DPS DOZP final – oprava.docx (49.38 KB)