Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Sokolská - I. etapa v úseku od ul. Komenského po ul. Klicperova, Chomutov
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2018 14:29:53
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Pavel Melichar - Technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.15 MB)