Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci "Výstavba cyklistické stezky, ulice Mýtná, Chomutov"
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2018 09:00:51
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou akci

S pozdravem

Pavel Melichar - Technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.28 MB)