Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chomutov, ul. Polní - splašková kanalizace
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2018 10:14:24
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Jan Kuna - Technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky Polní.pdf (1.15 MB)