Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chomutov
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2018 13:44:30
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás s výzvou k podání nabídky se zadávacími podmínkami na uvedenou veřejnou zakázku. V případě zájmu si můžete další přílohy výzvy stáhnout na webovém odkazu

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_760.html

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OVV-ÚVZ


Přílohy
- Výzva k podání nabídky se zadávacími podmínkami.pdf (1.66 MB)
- Výzva k podání nabídky se zadávacími podmínkami.pdf (1.66 MB)