Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2018 11:34:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD v návaznosti na námitku ze dne 5.3.2018.


Přílohy
- P3_Položkový rozpočet - aktualizovaný k 19.3.2018.xls (390.00 KB)
- Vysvětlení ZD_19.3.2018.pdf (105.33 KB)