Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově“
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2018 12:51:40
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení /Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
zveřejňujeme Vysvětlující informaci č. 3, která je reakcí na dotazy uchazečů. Přílohou informace jsou nové platné výkazy výměr. Pozor informace obsahuje změnu lhůty pro podání nabídek!

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OVV-ÚVZ


Přílohy
- ZD-ICT-Chomutov-P13a-j_Výkaz výměr.zip (656.32 KB)
- ZD-ICT-Chomutov-P13a-j_Výkaz výměr.zip (656.32 KB)
- Vysvětlující informace č. 3.pdf (858.25 KB)