Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Osobní vozidlo 010/2018/MK
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2018 14:45:36
Předmět Výzva

Dobrý den Vážení, na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Osobního vozidla č.vz. 010/2018/MK.

S přáním hezkého dne

Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Kalný Milan
odborný technik


Přílohy
- Krycí list nabídky.docx (105.37 KB)
- 010 smlouva osobák SH.doc (66.00 KB)
- ZD osobák SH_signed.pdf (65.17 KB)
- Výzva k PN osobák SH_signed.pdf (104.77 KB)