Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2018 10:28:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení ZD na základě žádosti ze dne 26.2.2018.


Přílohy
- Výkres D.1.1.18_Půdorys zateplení střechy (1).pdf (594.94 KB)
- DI č. 2.pdf (125.48 KB)