Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2018 12:35:40
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD na základě žádosti ze dne 19.2.2018. Součástí vysvětlení je aktualizovaný položkový rozpočet!!!


Přílohy
- P2_Výkres D.1.1.22_pohledy historické.pdf (425.68 KB)
- P1_Položkový rozpočet - aktualizovaný k 20.2.2018.xls (364.50 KB)
- DI č. 1.pdf (144.80 KB)