Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově“
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2018 15:14:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení

Vysvětlující informace č. 1 + příloha Návrh smlouvy o dílo


Přílohy
- P11_ZD-ICT-Chomutov_Smlouva o dílo_verze 19.2.2018_.doc (263.50 KB)
- P11_ZD-ICT-Chomutov_Smlouva o dílo_verze 19.2.2018_.doc (263.50 KB)
- Vysvětlující informace č.1.pdf (497.54 KB)