Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2018 08:24:24
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Přílohou posíláme zadávací podmínky. Další dokumenty jsou umístěny na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_695.html

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková, OVV, úsek VZ


Přílohy
- Zadávací dokumentace_ZŠ Kadaňská.pdf (367.03 KB)