Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2018 15:35:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlující informace č. 1 z 12.2.2018

Úpravy textu Přílohy ZD č.10 Návrh smlouvy o dílo.
Příloha ZD č. 10 Návrh smlouvy o dílo PLATNÝ od 12.2.2018
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a změně lhůty pro otevírání obálek!!!


Přílohy
- Příloha ZD č. 10_Smlouva o dílo-verze 12.2.2018 _PLATNÁ.doc (264.50 KB)
- Příloha ZD č. 10_Smlouva o dílo-verze 12.2.2018 _PLATNÁ.doc (264.50 KB)
- Z2018-002064_Vysvětlující informace č.1.pdf (1.36 MB)