Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Velkoobjemové kontejnery 003/2018/MK
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 14:25:01
Předmět Výzva

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2018/MK Velkoobjemové kontejnery.

Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Kalný Milan
odborný technik


Přílohy
- Zesílení rohů.JPG (98.44 KB)
- Krycí list nabídky.docx (713.32 KB)
- 003 smlouva kontejnery Do.doc (70.00 KB)
- ZD Velkoobjemové kontejnery_signed.pdf (154.89 KB)
- Výzva k PN kontejnery DO_signed.pdf (201.65 KB)