Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení <skrytý název>
Odesílatel Petra Brožíková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2017 08:13:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky

Dobrý den,

jménem statutárního města Chomutova Vám zasílám Výzvu a zadávací podmínky ke zpracování nabídky ve věci veřejné zakázky Nábytek do zasedací místnosti pro video/tele konference, ul. Zborovská 4602, Chomutov.
Termín předložení nabídky je stanoven na 31. 7. 2017 do 10:00.
Podrobné informace jsou přiloženy k této zprávě.

Předem Vám děkuji, že se zúčastníte veřejné zakázky.

S pozdravem
Petra Brožíková DiS.
Odbor rozvoje a investic
Úsek dotací a strategického plánování
Projektová manažerka
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, Chomutov 430 28
Kancelář: č. 31, Náměstí 1. máje 1.
Email: p.brozikova@chomutov-mesto.cz
Tel: 474 637 491
Mob: 727 851 251
Statutární město Chomutov
Upozornění: Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém informačním systému jej vymažte.


Přílohy
- Příloha 5. Kupní smlouva-Nábytek-Zasedací místnost-Zborovská-Chomutov.doc (126.50 KB)
- Příloha 4. Projektová dokumentace-Nábytek- zasedací místnost-Zborovská 4602-Chomutov.zip (3.19 MB)
- Příloha 3. ČP-základní způsobilost-Nábytek-zasedací místnost-Zborovská 4602-Chomutov.doc (43.00 KB)
- Příloha 2. Výkaz výměr-Nábytek-Zasedací místnost-Zborovská-Chomutov.xls (86.50 KB)
- Příloha 1. Krycí list nabídky-Nábytek-zasedací místnost-Zborovská 4602-Chomutov.doc (35.00 KB)
- Výzva a zadávací podmínky-Nábytek-zasedací místnost-Zborovská 4602-Chomutov-19.7.2017.pdf (805.10 KB)