Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Grafické zpracování Chomutovských novin - předtisková příprava
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2016 11:10:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
oslovujeme vás s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Ostatní přílohy k výzvě jsou uloženy na webovém odkazu https://zakazky.chomutov-mesto.cz/.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OKP, úsek VZ


Přílohy
- VZMR_Výzva_Grafika_předtisková příprava.pdf (376.76 KB)
- VZMR_Výzva_Grafika_předtisková příprava.pdf (376.76 KB)