Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tisk Chomutovských novin 2017-2018
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2016 12:12:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení uchazeči,
oslovujeme vás s výzvou k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Výzvu přikládáme v příloze. Další přílohy jsou zveřejněny na veřejném portále https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_write_VY_398.html

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OKP, úsek VZ


Přílohy
- VZMR_Výzva k podání nabídky_Tisk CHN 2017-2018.pdf (512.66 KB)
- VZMR_Výzva k podání nabídky_Tisk CHN 2017-2018.pdf (512.66 KB)