Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2016 11:42:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace DI_5

Vážení uchazeči,
v příloze zprávy zveřejňujeme dodatečné informace č. 5, které jsou odpovědí na dotazy uchazeče ze dne 25. a 26.10 2016.

S pozdravem


Mgr. Marcela Kukiová, OKP, úsek veřejných zakázek


Přílohy
- DI_č. 5_VZ_641785, k zadávacím podmínkám.pdf (292.76 KB)
- DI_č. 5_VZ_641785, k zadávacím podmínkám.pdf (292.76 KB)