Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2016 09:29:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - DI_4

Vážení uchazeči,
v příloze této zprávy zveřejňujeme Dodatečnou informaci č. 4 s přílohami č. 1 a č. 2, které se týkají přehledu pojistných událostí (majetek, odpovědnost) v letech 2011 - 2016.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová, OKP, úsek veřejných zakázek


Přílohy
- Příloha č. 2_DI_4_Město Chomutov - PU odpovědnost 2011-2016.pdf (696.20 KB)
- Příloha č. 2_DI_4_Město Chomutov - PU odpovědnost 2011-2016.pdf (696.20 KB)
- Příloha č. 1_DI_4_Město Chomutov - PU majetek 2011-2016.pdf (581.99 KB)
- DI_č. 4_VZ_641785, k zadávacím podmínkám.pdf (150.19 KB)